1666 Magazine

Op en voor een aantal plaatsen was 1666, midden in de Tweede Engelse Oorlog en de Gouden eeuw, een rampzalig jaar.

Op zee bevochten Hollanders en Engelsen elkaar met bruut geweld en gingen de Engelsen zelfs zover dat ze West-Terschelling platbrandden en plunderden.Op evenzovele plaatsen werd geld verdiend, feest gevierd, gegeten, gedronken, gezongen en gedanst. Kunst en cultuur bereikten grote hoogten en de wetenschap ging met sprongen vooruit.

Het 1666-magazine wil daarvan een, zij het niet compleet beeld geven en zo de ramp bij Vlieland en op Terschelling beschrijven en van context voorzien.

Uitgegeven op: 05-2016 Thans uitverkocht

Uitgeverij: ISOLA Arte
Auteur: Jan Pieter Kok